Energie en geld besparen

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat huishoudens met een laag inkomen een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten dan andere huishoudens. Gemeenten kunnen minima helpen met energiebesparing. Het Nibud heeft daarvoor o.a. de ansichtkaartenset ‘Energie & Geld’ ontwikkeld.  Hiermee worden mensen op een luchtige en laagdrempelige manier gestimuleerd energiebewust te zijn. Leuk om weg te geven aan bijvoorbeeld mensen die bijzondere bijstand voor een wasmachine toegekend krijgen. Lees meer.

Geef een reactie