Sociale huurwoningen alleen voor lage inkomens

De toewijzing van sociale huurwoningen wordt per 1 januari 2011 grotendeels gekoppeld aan een inkomensgrens van € 33.614. Woningcorporaties moeten 90 procent toewijzen aan huishoudens die onder die grens zitten.

In het Regeerakkoord (pagina 46) worden diverse ingrepen voorzien in de sociale huursector.

Geef een reactie