Meldpunt Armoede in Roermond

Inwoners van Roermond kunnen vermeende situaties van armoede anoniem melden bij het Meldpunt anoniem melden armoede. De gemeente Roermond stelt hiervoor een gratis telefoonnummer beschikbaar en wil hiermee mensen op weg helpen naar hulp en beschikbare voorzieningen. Telefoontjes komen binnen bij de medewerkers van het Loket Schuldhulpverlening. Bij hen zijn de sociale kaart en alle beschikbare vormen van hulp en dienstverlening goed bekend. Zij brengen de hulpvraag in kaart en bekijken vervolgens welke vormen van hulp van toepassing kunnen zijn.
Burgers waarover een melding gedaan wordt, worden eerst via eventuele al bestaande ingangen benaderd. Mocht de betreffende inwoner nog niet bekend zijn bij de gemeente Roermond, dan wordt hij/zij in eerste instantie schriftelijk benaderd. Op informatieve wijze worden mogelijkheden die ter beschikking staan uiteengezet. Het is en blijft natuurlijk altijd de keuze en verantwoordelijkheid van de betreffende inwoner zelf om hiervan gebruik te maken. Bron: persbericht Roermond.

Geef een reactie