Alleen zorg in natura voor schuldenaren

Het ministerie van Volksgezondheid denkt erover mensen met schulden in de nabije toekomst geen persoongebonden budget (pgb) meer in handen te geven, maar alleen zorg in natura te laten verlenen.

Dat staat althans in een introductiedossier, dat de oude bewindslieden van het ministerie voor de nieuwe hebben samengesteld.

Mensen kunnen met een pgb zelf de zorg kopen die ze door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Omdat de geldpot leeg is, worden tot in elk geval eind dit jaar op een paar uitzonderingsgevallen na, geen nieuwe pgb’s meer verstrekt. De nieuwe maatregel, die nog maar een voorstel is, zou volgend jaar moeten ingaan, maar dat hangt ook af van de nieuwe staatssecretaris.

Het niet toekennen van een pgb op basis van schulden komt overigens al voor: zorgkantoren kunnen een subsidie weigeren in geval van faillissement, schuldsanering en surseance van betaling. In het introductiedossier wordt voorgesteld dit definitiever te maken.

Bron: Telegraaf. Lees ook Let op met schulden bij een Pgb.Geef een reactie