Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten

Mag iemand die onder bewind staat nu wel of niet bijzondere bijstand aanvragen om de vergoeding van zijn/haar bewindvoerder te kunnen betalen? Een uitspraak van de Rechtbank ‘s-Gravenhage geeft meer duidelijkheid op dit vlak.

De rechtbank stelde in een hoger beroep een cliënt van de Stichting Budgetzorg Zoetermeer in het gelijk dat de gemeente Leidschendam op basis van onjuiste informatie een aanvraag voor bijzondere bijstand had afgewezen. De gemeente had besloten geen bijzondere bijstand te betalen, omdat de Kantonrechter bij de aanstelling van de bewindvoerder had bepaald dat deze voor zijn werk 1.765 euro uit het vermogen van de cliënt mocht opnemen. De cliënt beschikt dus over eigen vermogen, zo concludeerde de gemeente. Het geschil kwam voor de rechter en daarin kreeg de gemeente gelijk. Het hoger beroep leidde tot een ander oordeel. De gemeente had zelf moeten vaststellen of de cliënt wel over voldoende financiële middelen beschikt. De gemeente heeft de aanvraag op onjuiste gronden afgewezen en moet nu de gemaakte proceskosten betalen en op grond van nieuwe informatie een nieuw besluit nemen over de aanvraag bijzondere bijstand. Bron: PBI.

Geef een reactie