Oproep van het Jeugdcultuurfonds

Prinsjesdag staat voor de deur en bezuinigingen hangen boven ons hoofd. Ook  uw gemeente zal de komende tijd ongetwijfeld snijden in de uitgaven.

Het Jeugdcultuurfonds houdt een warm pleidooi om niet te bezuinigen op het armoedebeleid voor kinderen. Houd uw Jeugdcultuurfonds overeind! Heeft uw gemeente nog geen lokaal fonds? Dan is dit het moment om een Jeugdcultuurfonds te starten! Waarom?

Armoede
350.000 kinderen kunnen niet meedoen omdat hun ouders het geld niet hebben. Ook zij willen graag op dans- of muziekles. Investeren in kinderen is het allerbelangrijkste in onze samenleving. Juist kinderen in achterstandssituaties hebben een steun in de rug van de gemeenschap nodig. Daarmee investeert u in minder armoede op de lange termijn.

Bereik doelgroep
Door onze werkwijze met intermediairs, hebt u meer kans om de doelgroep, kinderen die in armoede opgroeien, te bereiken. 

Steun aan lokale cultuurinstellingen
Indirect steunt u de cultuurinstellingen in uw gemeente en stimuleert u ze om nieuwe doelgroepen te bereiken. Daarmee steunt u de doelstellingen om meer cultuurparticipatie te realiseren. 

Extra geld van landelijke Jeugdcultuurfonds voor gemeenten
Het landelijke Jeugdcultuurfonds werft additionele fondsen, zoals dit jaar van de Sponsor Bingo Loterij. Deze extra middelen zet het Jeugdcultuurfonds in om lokale aanvragen voor lesgeld te matchen. Gemeentelijk geld wordt daarmee meer waard.

Extra armoedegeld Rijk
Hoe succesvoller het lokale armoedebeleid, hoe groter de kans dat het Rijk doorgaat met het storten van extra armoedegeld in het Gemeentefonds.

Hoe werkt het Jeugdcultuurfonds precies?
Onze Jeugdcultuurhond legt het in twee minuten uit op Youtube:

 

Geef een reactie