Geactualiseerde minimascan beschikbaar

Klik om te vergroten

De minimascan geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de doelgroep van het armoedebeleid in uw gemeente in de jaren 2007 – 2010.

De minimascan berekent het aantal huishoudens in verschillende inkomensgroepen variërend van 101% tot 150% van het sociaal minimum. Ook wordt aangegeven uit welke subgroepen deze inkomensgroepen bestaan. In deze nieuwe versie van de minimascan zijn daarnaast cijfers opgenomen over armoede onder gezinnen met kinderen en cijfers over uitgaven en bijzondere bijstandverstrekking. Nieuw is ook dat bij een aantal cijfers ook de provinciale en landelijke gemiddelden zijn opgenomen.  

Klik om te vergroten

De minimascan kan worden gebruikt om de armoedeproblematiek in kaart te brengen en (financiële) consequenties van beleidswijzigingen inzichtelijk te maken. Ook kunt u hiermee het bereik van minimaregelingen in kaart brengen.

De Minimascan – september 2010 is te downloaden in het Handboek Werk en Inkomen onder Beleid > Armoede- en minimabeleid (exclusief voor Stimulansz-abonnees).

Geef een reactie