VNG hekelt onderzoeksvraag moratorium

Minister Donner heeft laten onderzoeken of het instellen van een breed wettelijk verankerd moratorium voor schuldhulpverlening al dan niet wenselijk is (zie bericht 6 sept). De VNG stelt op haar website echter dat de onderzoeksvraag naar de wenselijkheid niet correct is. Onderzoekers kunnen deze vraag volgens de VNG niet beantwoorden, zij kunnen slechts de argumenten voor en tegen in kaart te brengen. Alleen de politiek kan conclusies verbinden aan de bevindingen van de onderzoekers.

Geef een reactie