Goed mikken!

Mijn collega Erik Rutten verwoordde het gisteren treffend. De manier waarop sommige gemeenten momenteel de schuldhulpverlening uitvoeren, heeft veel weg van de manier waarop zijn dochtertje het computerspelletje Zuma speelt.

Bij Zuma moet je ballen afvuren om setjes van drie kralen of meer van dezelfde kleur te verwijderen voor de ketting de schedel bereikt.

Het is best lastig om goed te mikken. Eén van de tactieken is dan ook, om te wachten tot de ketting heel dichtbij is. Maar dat levert wel de nodige stress op, want als de ketting de schedel bereikt kom je op een afgrijselijke manier aan je einde!

Dit lijkt ook de tactiek van sommige gemeenten. De wachtlijst wordt steeds langer en de stress groter, omdat de schuldproblemen tijdens de maandenlange wachtlijst alleen maar groter worden. De inventarisatie van de schulden die aan het begin van de wachttijd is gedaan, kan in de prullenbak en moet opnieuw worden gedaan. Probleem is ook dat deze gemeenten een te eenzijdig productaanbod hebben, namelijk uitsluitend gericht op het realiseren van een schuldenvrije toekomst. En dan kun je veel klanten niet helpen. Voor een groot deel van de clientèle biedt dat beperkte aanbod namelijk geen uitkomst. Denk bijvoorbeeld aan verslaafden of mensen met grote fraudeschulden. Voor deze klanten moet je vooral inzetten op ‘hanteerbare schulden’, zodat zij zoveel mogelijk wel in hun dagelijks levensonderhoud kunnen voorzien.

Je moet eigenlijk in een veel vroeger stadium je klanten helpen. Screen direct je klanten aan de poort en zoek een passend product. Zet vrijwilligers in om de thuisadministratie op orde te brengen, zodat de professionele schuldhulpverlener snel en efficiënt aan de slag kan. Wacht niet tot alles volledig is geïnventariseerd, en het hulpverleningstraject van a tot z is uitgestippeld, maar biedt direct en in haalbare korte stappen passende vormen van hulpverlening aan.

Speel Zuma gratis op zylom.com. Na elk spel ga je naar een ander level. Er worden dan bezuinigingen doorgevoerd en er kloppen meer schuldenaren aan de deur. Bekijk welk level jij aan kan. Pas op: verslavend!

Geef een reactie