Brief aan kabinetsformateurs

De Arme Kant van Nederland/EVA heeft de kabinetsformateurs een brief gestuurd met voorstellen voor verbetering van het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Eén van de voorstellen is om alle inkomensondersteunende regelingen bij elkaar te vegen en er per belastingplichtige één persoonlijk budget van te maken.

Dat doet mij denken aan het voorstel van Divosa en Cedris om uitkeringen voor levensonderhoud samen te voegen. En met de gemeente Dordrecht heb ik al eens gebrainstormd over de mogelijkheid om een PGB voor minima te maken.

Ik ben ook voorstander van samenvoegen. Ik zal daar nog eens een artikel over schrijven.. Het ondoordringbare oerwoud van inkomensregelingen zorgt voor veel bureaucratie en onderbenutting van voorzieningen. Gelukkig maakt www.berekenuwrecht.nl het oerwoud wat toegankelijker.

Een gedachte over “Brief aan kabinetsformateurs

 1. Hallo Martijn,

  Het voordeel van het samenvoegen van diverse inkomensbestanddelen en de vordelen kan ik niet echt doorgronden. Wel ben ik een groot voorstander van een Persoonsgebonden Budget in de Schuldhulpverlening.
  Vooral ook als schuldhebbers zelf kunen kiezen voor de meest effectieve schuldoplosser. Gemeenten en GKB’s hebben te weinig aantoonbaar belang bij het daadwerkelijk schuldenvrij maken van mensen. Met een sterke voorkeur voor de sanering en wat creativiteit bij de realisatie van het krediet, zullen vortijdig afgebroken regelingen aanzienlijk teruggedrongen worden. Gemeenten zijn nu nog niet echt bezig met de verviervoudiging van toe te laten schuldhebbers en gelijkblijvende budgetten. Aan het weer opschuiven van de behandeling van de wet is het te danken dat zij niet te laat zijn.
  De verantwoordelijkheid voor de schuldoplossing moet weer daar komen te liggen, waar het grootste belang is.
  Met vriendelijke groet,

  Peter Westen

Geef een reactie