Verschillen in uitvoering langdurigheidstoeslag

Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) heeft het beleid van de Friese gemeenten geïnventariseerd. Ze constateren o.a. verschillen in de gehanteerde inkomensduur en hoogte van het inkomen.

Geef een reactie