Frontliniewerkers over armoede

Bent u werkzaam als uitvoerende beroepskracht of vrijwilliger in de sociale sector? Heeft u in uw werk direct te maken met kwetsbare groepen? En komt u daarbij armoede en sociale uitsluiting als gevolg daarvan tegen? Deel dan uw ervaringen en opvattingen en vul de enquête van MOVISIE in. In het najaar organiseert MOVISIE een bijeenkomst waarop de resultaten van de enquête worden besproken met sociale werkers. Alle deelnemers aan de enquête worden hiervoor uitgenodigd.

Geef een reactie