Handreiking Gemeentelijk Armoedebeleid geactualiseerd

De handreiking Gemeentelijk Armoedebeleid is opnieuw geactualiseerd. De nieuwe versie (juni 2010) is voor Stimulansz-abonnees gratis te downloaden in het vernieuwde Handboek Werk en Inkomen van Stimulansz: www.stimulansz-werk-en-inkomen.nl. Van deze geactualiseerde versie is geen gedrukte versie beschikbaar.

De nieuwe versie is aangevuld met informatie over onder meer de wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening, de verordeningsplicht voor beleid voor kinderen uit arme gezinnen, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en het wetsvoorstel wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de gemeenteraad om kwijtschelding van belastingen te verlenen.

Geef een reactie