Voorschot extra middelen schuldhulpverlening

Om gemeenten in staat te stellen de extra middelen schuldhulpverlening 2010 optimaal in te zetten, wordt een deel ervan bij wijze van voorschot nu al uitbetaald. De gemeenten ontvangen ongeveer de helft van het bedrag van de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2010.
De extra middelen worden in twee stappen betaald. Vanaf 10 juni 2010 worden de beschikkingen aan de gemeenten verzonden. De betaling is gepland op 1 juli 2010. Het voorschot wordt verrekend bij de toekenning van de specifieke uitkering 2010, uiterlijk oktober 2010. Het resterende bedrag wordt daarna aan gemeenten betaald.

In dit PDF-bestand is het voorschotbedrag 2010 per gemeente opgenomen. Medio 2010 wordt het overzicht gepubliceerd met de bedragen van de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2010 per gemeente.

Geef een reactie