Abonnement schuldhulpverlening

Om gemeenten te ondersteunen bij het invoeren van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening introduceert Stimulansz het abonnement gemeentelijke schuldhulpverlening. Het abonnement zal sterk vraaggericht worden ingevuld. Maatwerk en contact met de abonnees staat voorop. Het abonnement bevat tenminste de volgende onderdelen:

 • helpdesk
 • e-coaching
 • klankbord
 • bezwaar en beroep
 • handreikingen
 • workshops
 • platform schuldhulpverlening
 • modelteksten
 • wachtlijstmonitor
 • formatiecalculatiemodel
 • referentiemodel
 • uitwisseling praktijkvoorbeelden
 • korting op het Handboek Schulddienstverlening

De uitgebreide beschrijving leest u hier. En op deze pagina leest u meer over de kosten en aanmelding.

Geef een reactie