Wtcg niet voor arbeidsongeschikte met volledige bijstandsuitkering

In het platform armoedebeleid wordt het volgende gesignaleerd door de gemeente Lingewaard:
De aftrekposten voor chronisch zieken en gehandicapten zijn vanaf 2009 verminderd. Compensatie vindt plaats via de Wtcg. Arbeidsongeschikte mensen aangewezen op een volledige bijstandsuitkering krijgen geen Wtcg-bijdrage, want zij zijn niet geregistreerd als arbeidsongeschikte bij het UWV. Dit is dus een versmalling van de doelgroep. Moet de gemeente deze bezuiniging van het Rijk nu compenseren? Het is aan de gemeente om te bepalen of je de resterende doelgroep financieel tegemoet wilt komen, bijvoorbeeld met de categoriale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Maar met die regeling zouden de UWV-arbeidsongeschikten eigenlijk een dubbele bijdrage krijgen. Je mag de UWV-arbeidsongeschikte niet uitsluiten op basis van zijn inkomstenbron. Maar je mag wel bepalen dat de gemeentelijke vergoeding alleen wordt verstrekt aan arbeidsongeschikten die geen vergoeding op basis van de (voorliggende) Wtcg hebben gehad.

Geef een reactie