Bijeenkomst voor vrijwilligers en professionals in de schuldhulpverlening

Het ministerie van SZW en de gemeente Rotterdam organiseren op 15 maart de bijeenkomst ‘(Ver)ken je mogelijkheden’. De bijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers en professionals die mensen ondersteunen bij het aanpakken van hun schulden. Vorige jaar was ik bij de eerste bijeenkomst van deze reeks in Assen voor de regio Noord-Oost. Dat was een geslaagde bijeenkomst. Dat vond SZW kennelijk ook. Uit de uitnodiging:

Waarom deze bijeenkomst?
Met deze bijeenkomst willen we het belang van het werk van de vrijwilliger bij het aanpakken van schulden benadrukken. Ook willen we de banden tussen de professionele hulpverleners en vrijwilligersorganisaties aanhalen. Intensieve samenwerking is immers van groot belang om mensen met schulden écht te helpen.

Wat kunt u verwachten?
We bieden u een vol programma met een inspirerende inleiding, workshops en een informatiemarkt. Daarin staan de verdieping in het werk en de samenwerking tussen de vrijwilliger en de professional centraal. In een panelgesprek gaan onder meer vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, de Kredietbank Rotterdam (KBR) en ik met u het gesprek aan over de hulp aan mensen met schulden. Als afsluiting van de dag is er een borrel.

Dagvoorzitter Peter van der Vorst zal op enthousiaste wijze het programma leiden en er zeker op toezien dat we aan het einde van de dag met de nieuwe kennis en inzichten naar huis gaan!

Ik hoop dat we 15 maart kunnen gebruiken om van elkaar te leren hoe we de hulp aan mensen bij het aanpakken van hun schulden kunnen verbeteren. Alleen mét elkaar kunnen we daar tenslotte een succes van maken. Ik kijk er naar uit om u daar te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Jetta Klijnsma
Staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanmelden en informatie
U kunt zich tot uiterlijk 4 maart aanmelden bij voorkeur via www.conferentieszw.nl.

Voor vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met:
Porter Novelli, Gerlinde Vos, tel. 020-543 76 00.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het Ministerie van SZW, dhr. M. Meihuizen, tel. 070-333 57 64.

Programma  
12.00 uur   Ontvangst, lunch en informatiemarkt
13.00 uur Opening door dagvoorzitter Peter van de Vorst
Welkom door wethouder Jantine Kriens, gemeente Rotterdam
Algemene introductie
13.30 uur Eerste workshop
14.30 uur Korte pauze en wisseling workshops
14.45 uur Tweede ronde workshops
15.45 uur Terugkoppeling workshops, interview staatssecretaris, afronding
16.30 uur Borrel en informatiemarkt
17.15 uur Einde programma

Geef een reactie