Schuldinfo.nl

Er is een nieuwe website in de lucht: www.schuldinfo.nl. Met juridische info voor hulpverleners. De website is goed en objectief, want hij wordt onderhouden door André Moerman, sociaal raadsman, voorzitter van de signaleringscommissie van het sociaal raadsliedenwerk en meer, zie onder Missie. Goed initiatief André!

Geef een reactie