Oproep: procesbeschrijving en klantprofielen schuldhulpverlening

Kan iemand ons helpen aan werkprocesbeschrijvingen voor het opzetten van betalingsregelingen en onderzoek naar herfinanciering? Daarnaast zijn we op zoek naar klantprofielen op basis waarvan tijdens de wachtlijst of intake kan worden bepaald welke trajecten moeten worden ingezet en/of hoeveel tijd het in beslag gaat nemen. Graag mailen naar martijn.schut@stimulansz.nl. Natuurlijk koppelen we dan terug wat we ermee gaan doen. En we willen ook feedback geven op jullie processen.

Geef een reactie