Schuldhulpverlening in EU (vervolg)

Naar aanleiding van mijn bezoek aan een Europese conferentie over schuldhulpverlening, hier wat nog wat ervaringen uit andere landen.

Moratorium in België

In België gaan in principe alle schuldregelingen via de rechter. De Openbaar Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) zorgen voor de toeleiding en voor de praktische uitvoering van o.a. inkomensbeheer en budgetbegeleiding. Het OCMW is een openbare instantie per gemeente in België. De Rechter doet zelf de schuldbemiddeling. Minnelijke regelingen vinden nauwelijks plaats. Wel geven de OCMW’s incidenteel advies aan schuldenaren hoe zij eventueel zelf hun schulden kunnen regelen. Er zijn geen standaardtermijnen voor het aflossen van de schulden (vgl. de 3 jaar in NL). Zodra de rechter een uitspraak heeft gedaan is er een moratorium van kracht.

Wellicht een optie voor Nederland? Wel een dure, want er wordt veel capaciteit van de rechtbanken gevraagd. Aan de andere kant zijn er minder minnelijke schuldhulpverleners nodig. Dit sluit geloof ik aan bij een advies van de commissie Kortmann (?) over de schuldhulpverlening in NL. Ik heb daarover even geen info of link bij de hand. Maar dit voorstel lijkt er ook op.

Wettelijk kader voor minnelijke schuldhulpverlening

In Zweden staat in de wet dat gemeenten schuldhulpverlening moeten uitvoeren. Het is erg summier en beperkt zich tot een paar regels over voorlichting, advies, budgetbegeleiding en schuldregeling. Maar dat is al meer dan op dit moment in NL het geval is. Gelukkig wordt er nu gewerkt aan een wettelijk kader voor de minnelijke schuldhulpverlening. Ik ben tijdens de conferentie in Wenen behalve Zweden geen landen tegengekomen waar ze een dergelijke wet al hebben.

Geef een reactie