In uiterste geval noodhulp via bijstand voor klanten DSB

Klanten die als gevolg van het DSB-faillissement in acute financiële problemen zijn geraakt moeten volgens staatssecretaris Klijnsma van SZW snel voor overbrugging zorgen. DSB-klanten hebben zelf de eerste verantwoordelijkheid om een oplossing te zoeken door bijvoorbeeld een betaalrekening te openen bij een andere bank of bij familie of vrienden geld te lenen. In het uiterste geval kunnen gemeenten op basis de Wet werk en bijstand ruimte bieden voor noodhulp aan mensen in acute financiële problemen. Gemeenten beoordelen in individuele gevallen of er sprake is van een acute noodsituatie en in welk geval bijstandsverlening noodzakelijk is. (bron: gemeenteloket SZW)

Geef een reactie