Uitwisseling en quick scan preventie-instrumenten

Gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties willen de handen ineen slaan om het ontstaan van problematische schulden te voorkomen. Op uitnodiging van CentiQ, Wijzer in Geldzaken kwamen op 22 september gemeenten, gemeentelijke kredietbanken en enkele landelijke partijen bij elkaar om de mogelijkheden te bespreken. De partijen, waaronder de VNG en CentiQ-partners NVVK, Nibud, MO-groep en Divosa, namen de preventiemiddelen onder de loep die gemeenten nu inzetten om schuldsituaties bij burgers te voorkomen.

De aanzet voor de bijeenkomst was een quick scan, uitgevoerd in opdracht van CentiQ, waarmee is nagegaan met welke instrumenten gemeentes burgers helpen de financiën op orde te houden. Uit die scan bleek onder andere dat in veel gemeenten preventie-instrumenten worden ontwikkeld, maar dat er onderling nog te weinig informatie wordt uitgewisseld. Ook wordt beperkt toegezien op de effectiviteit. Uit het overleg bleek een duidelijke behoefte aan ondersteuning door CentiQ-partners. Een platform, waarop digitaal informatie kan worden uitgewisseld en waarop bijvoorbeeld cursusmateriaal is te vinden, heeft volgende partijen een duidelijke toegevoegde waarde. Ook is er behoefte aan een terugkerend landelijk overleg, waarbij ervaringen en best practices kunnen worden uitgewisseld. Er wordt nu bezien wat door samenwerking van CentiQ-partners met de wensen van de deelnemers kan worden gedaan.

Centiq zal de resultaten van de quick scan presenteren in de bijeenkomsten van de platforms schuldhulpverlening op 14 en 15 oktober in Hilversum en Breda.

Aanvulling op dit bericht d.d. 30 okt.: inmiddels heb ik het rapport “Preventie: zeker nu!” met de resultaten van de quickscan bemachtigd. Je kunt het hier downloaden.

Geef een reactie