LCR: koopkracht uitkeringsgerechtigden blijft achter

De Landelijke Cliëntenraad is zeer bezorgd over de toename van het verschil in koopkracht van mensen met een uitkering en mensen met een laag inkomen. In de koopkrachtanalyse van de LCR van vorig jaar blijkt het verschil in koopkracht tussen deze groepen de afgelopen tientallen jaren groter en groter te worden. Volgens de LCR vormen 2009-2010 hier geen uitzondering op. 

De koopkracht van de Nederlander daalt volgend jaar gemiddeld met een kwart of een half procent. Gezinnen met één kostwinner en een modaal brutosalaris van 30.000 euro gaan er waarschijnlijk het meest op achteruit: min 1 procent. Kostwinners met twee keer modaal gaan er 0,75 procent op achteruit. Dat blijkt uit berekeningen die de ministerraad heeft besproken. De cijfers komen op Prinsjesdag officieel naar buiten.

Geef een reactie