Kamer wil meer actie gemeenten tegen armoede

DEN HAAG (ANP) – Een meerderheid van de Tweede Kamer dreigt de touwtjes meer in handen te nemen als te veel gemeenten het laten afweten bij het bestrijden van armoede en schulden. De drie regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie kondigden dinsdag aan daartoe deze week voorstellen te doen tijdens debatten over armoede en schuldhulpverlening met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken).

Zo zei PvdA-Kamerlid Hans Spekman zich zorgen te maken dat niet alle gemeenten gelden van het Rijk benutten om kinderen die opgroeien in armoede, aan sport te laten doen of muziekles te laten volgen. ,,Het ideaal dat gemeenten hun eigen beleid bepalen, weegt minder zwaar dan dat kinderen van minder rijke ouders een hobby wordt gegund”, aldus Spekman. De PvdA’er wees erop dat inmiddels ongeveer de helft van de gemeenten meedoet aan de kabinetsdoelstelling om het aantal kinderen dat door armoede niet aan sport of cultuur kan doen, te halveren. Dat is volgens Spekman en zijn CDA-collega Hein Pieper te weinig. Als dit niet is verbeterd, moet het kabinet minder vrijblijvend geld geven aan lokale overheden in de armoedebestrijding.

Verder willen de coalitiepartners dat gemeenten meer inzicht geven in wat ze doen aan schuldhulpverlening. CDA-Kamerlid Elly Blanksma zei eerder dit jaar al dat lokale overheden onvoldoende laten zien op dit vlak. Nu constateert ze dat er nog steeds te veel mensen te lang op hulp moeten wachten als ze met financiële problemen bij gemeenten aankloppen. Blanksma vindt een algemene wachttijd van vier weken, die Klijnsma in nieuwe wetgeving voor schuldhulpverlening wil vastleggen, te lang. Volgens het CDA-Kamerlid moet bij het eerste gesprek worden bepaald of iemand direct hulp krijgt of op de wachtlijst komt te staan. Volgens haar kunnen gezinnen met kinderen en mensen met bedreigende schulden, waardoor bijvoorbeeld een uithuiszetting dreigt, geen vier weken wachten. Bovendien wil de ChristenUnie dat gemeenten meer gaan doen aan het voorkomen van schulden. Daarbij moeten volgens de kleinste regeringspartij lokale overheden ook meer samenwerken met organisaties, zoals kerken, die veel aan armoedebestrijding doen.

Aanvulling op dit bericht d.d. 8 oktober 2009: het verslag van het Kameroverleg op 9 september is inmiddels gepubliceerd.

Geef een reactie