Inkomensondersteuning via Internet

Stimulansz, het Nibud en het Ministerie van BZK (programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering) nodigen u uit om u te laten informeren en kritisch mee te denken over de doorontwikkeling van Berekenuwrecht.

Berekenuwrecht
Berekenuwrecht is een instrument om het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan. Deze website kan voor een gemeente op maat worden gemaakt, zodat de inwoners van de gemeente nauwkeurig kunnen berekenen op welke gemeentelijke regelingen zij recht hebben. In september 2007 lanceerde toenmalig staatssecretaris Aboutaleb de landelijke site http://www.berekenuwrecht.nl. Op dit moment zijn 120 gemeenten aangesloten bij Berekenuwrecht. Aanstaande maandag 7 september gaat de nieuwe vormgeving van het gemeentelijke deel van Berekenuwrecht online.

Berekenuwrecht+
Er wordt dit jaar gewerkt aan een uitgebreide versie: Berekenuwrecht+. Via deze plusvariant kunnen burgers met hun DigiD een digitale aanvraag doen. De gegevens van de klant zijn dan al van tevoren ingevuld en zij ontvangen daarna automatisch een beschikking. Met Berekenuwrecht+ kan de gemeente bovendien geautomatiseerd haar klantenbestand screenen op het recht op gemeentelijke en landelijke inkomensondersteunende regelingen. Berekenuwrecht+ maakt het de doelgroep gemakkelijk en de gemeente bespaart op de uitvoeringskosten.

Voor wie
De bijeenkomst is vooral bedoeld voor vertegenwoordigers van gemeenten. Zowel gemeenten die al een Berekenuwrecht-abonnement hebben als gemeenten zonder abonnement zijn welkom. Daarnaast zijn uitgenodigd: BKWI, CP-ICT, VNG, WIGO4IT en het Ministerie van SZW. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op zowel de techniek, beleid, consequenties voor de gemeentelijke werkprocessen als de kosten en tijdsinvestering voor de gemeente. Dit betekent dat vertegenwoordigers met verschillende achtergronden (bestuur, ict, etc.) aan de bijeenkomst en discussie kunnen deelnemen.

Kosten Berekenuwrecht+
Het Ministerie van SZW heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Berekenuwrecht+. Het Ministerie van BZK overweegt de kosten voor de eerste gemeenten die zich aansluiten verder te compenseren indien er voldoende animo is. Tijdens de bijeenkomst wordt bekeken welke gemeenten interesse hebben in deelname.

Datum, plaats en aanmelding
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 september van 13.00 tot 16.00 uur te Utrecht. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via info@stimulansz.nl.

Geef een reactie