Bijeenkomsten automatische kwijtscheldingstoets

Sinds 1 januari 2009 is het vaststellen van het recht op kwijtschelding een stuk gemakkelijker geworden. Gemeenten kunnen sindsdien namelijk met behulp van het Inlichtingenbureau de toets op kwijtschelding laten automatiseren. Op 22 en 29 september organiseert het Inlichtingenbureau daarover informatiebijeenkomsten. Lees meer.

Geef een reactie