Cultuurkaart

In maart presenteerde Bertien Minco in het platform armoedebeleid zuid het Jeugdcultuurfonds waarvan zij directeur is. Dit fonds maakt het voor kinderen uit arme gezinnen mogelijk om deel te nemen aan culturele activiteiten zoals muziekles, streetdance of circusles. Ze attendeerde de deelnemers van het platform – voornamelijk beleidsmedewerkers sociale zaken – erop dat hun collega’s van andere afdelingen (bijv. cultuur) vaak ook nog allerlei potjes hebben die kunnen worden aangewend voor o.a. kinderen uit arme gezinnen.

Bovendien is er de ‘cultuurkaart’. Het is een culturele creditcard met een tegoed van vijftien euro (verstrekt via OCW). Alle 940.000 jongeren in het voortgezet onderwijs hebben er sinds dit jaar één, en de kaart levert korting op in bijvoorbeeld het theater en de bioscoop, en bij concerten. Leerlingen die het vak CKV 1 volgen, krijgen in 2008 en 2009 nog een tientje extra tegoed op hun kaart, een subsidie van het VSBfonds. Dat geld mogen ze naar eigen goeddunken aan cultuur besteden. Lees het artikel Cultuurgeld voor jeugd blijft liggen.

Op 1 juli neemt Bertien Minco deel aan de bijeenkomst van het platform armoedebeleid Noord.

Geef een reactie