Gegevens uitwisselen met mededienstverleners

Vandaag gehoord op het congres Gemeente geeft antwoord:
Met het systeem ‘Mens Centraal‘ kan de schuldhulpverlener informatie over een klant uitwisselen met andere organisaties die zich met dezelfde klant bezighouden. Zo kan UWV bijvoorbeeld zien dat de klant al is aangemeld bij de schuldhulpverlening en in inkomensbeheer zit. De schuldhulpverlener kan op zijn beurt zien dat de klant ook al in de verslavingszorg zit en een bijstandsuitkering heeft. Er is o.a. een koppeling mogelijk met het Digitaal Klantdossier en andere bronnen. Het is open source, en gratis. Je moet als gemeente wel een projectleider aanwijzen. Het CP-ICT helpt je met het inrichten van het systeem. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Francis van Koningsbruggen.
Terecht werd tijdens een workshop overigens opgemerkt dat informatie uitwisselen het best gaat in een goed gesprek tussen hulpverleners. De ICT is daarbij ondersteunend.

Geef een reactie