Gift van 500 euro op beheerrekening

Gisteren gehoord op de conferentie ‘(Ver)ken je mogelijkheden’ van het Ministerie van SZW en drie noordelijke GKB’s: Een gemeente stort bij de start van de schuldhulpverlening direct 500 euro op de beheersrekening. In de eerste weken heeft de klant dan in ieder geval wat huishoudgeld en is er tijd om het inkomen op orde te brengen en deze af te stemmen op de uitgaven.

Met deze bijeenkomst wilden de organiserende partijen overigens het belang van de deskundigheid van de vrijwilliger  benadrukken en de banden tussen de professionele schuldhulpverleners en vrijwilligersorganisaties nader aanhalen. Het was een geslaagde bijeenkomst met ongeveer 300 deelnemers. Ik verwacht daarom, dat het een vervolg krijgt in andere regio’s.

Een gedachte over “Gift van 500 euro op beheerrekening

  1. Ook onze kredietbank werkt met deze 500 euro regeling. Echter is voor ons een belangrijke motivatie om dit in te zetten: het opvangen van betalingen waarvoor normaliter gereserveerd moet worden, maar waarvoor niet gereserveerd is. Bijvoorbeeld de waterschapslasten die eens per jaar moeten worden betaald.
    We gebruiken het niet om leefgeld mee uit te betalen: de klanten ontvangen zelf inkomen totdat wij het ontvangen, er valt dus geen gat in de inkomsten (uiteraard uitzonderingen daargelaten).

    Een goed middel in het stabilisatietraject als het aan mij ligt!

Geef een reactie