Delft maakt bezwaar tegen wetsvoorstel Structurele Maatregelen Wanbetalers Zorgverzekeringen

De gemeente Delft maakt ernstig bezwaar tegen het wetsvoorstel Structurele Maatregelen Wanbetalers Zorgverzekeringen dat de Tweede Kamer in januari 2009 heeft aangenomen. Dat schrijft de gemeente in een brief aan de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel vandaag op de agenda heeft staan. Het wetsvoorstel is ervoor bedoeld om mensen te dwingen hun ziektekostenverzekering te betalen. Er zijn teveel mensen met schulden op dit gebied. De gemeente Delft vindt dit net als de regering een ongewenste situatie. Daarom zet de gemeente met allerlei acties in op betaling van de ziektekostenverzekering en zelfs op het stimuleren van een aanvullende verzekering. Wat is dan het probleem? Wethouder Saskia Bolten (Arbeid, Inkomen en Emancipatie): “We heben twee grote problemen. 1. Het wetsvoorstel trekt zorgverzekeraars voor op andere schuldeisers, bijvoorbeeld woningcorporaties of energiebedrijven. Het beginsel van gelijkberechtiging van de verschillende schuldeisers wordt hiermee teniet gedaan. 2. Het wetsvoorstel introduceert een boete van € 30 per maand, zolang er sprake is van een openstaande premieschuld. De boete wordt niet gebruikt om de premieachterstand in te lopen. Dit brengt dus geen oplossing naderbij. In tegendeel bij een groot aantal mensen lopen hierdoor de schulden op.” Saskia Bolten hoopt met de brief aan de Eerste Kamer te bewerkstelligen dat de Wet Structurele Maatregelen Wanbetalers Zorgverzekeringen tegengehouden wordt.
G4
Meerdere gemeenten hebben moeite met de wet. Ook de G4 heeft in een brief aan de Eerste Kamer haar bezwaren tegen de wet kenbaar gemaakt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat er meer aandacht moet komen voor het voorkomen van schulden. ‘Wanbetalers worden met deze wet extra gestraft, terwijl ze al in een financieel moeilijke positie zitten’, aldus de VNG.

Het onderwerp komt vandaag ook aan de orde in het platform schuldhulpverlening. Delft is daarin ook vertegenwoordigd.

Geef een reactie