Armoedebeleid Rijnwoude

De gemeente Rijnwoude heeft op 11 december jl. het Actieprogramma Armoedebeleid vastgesteld. Ik heb een rol gespeeld in de voorbereidingen en ben blij met de uitkomst. Het is weliswaar geen uitgebreide beleidsnota geworden – met verhandelingen over visie, doelstellingen of evaluaties van het huidige beleid e.d. – maar er ligt wel een lijst met hele concrete actiepunten.

Geef een reactie