Armoedebeleid Castricum

Vorige week heeft de gemeenteraad de beleidsnota armoedebeleid vastgesteld. De nota, incl. amendementen en 1 motie, is te vinden op de website van de gemeente. Ik heb een bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan. Het tegengaan van niet-gebruik van voorzieningen, vergroten van ze (financiële) zelfredzaamheid, jeugd en participatie zijn belangrijke speerpunten.

Geef een reactie