Handreiking langdurigheidstoeslag

Met ingang van 1 januari 2009 wordt de regeling over de langdurigheidstoeslag herzien. Deze wijziging is ingegeven door de politieke wens om de regeling te decentraliseren en te dereguleren. Ook was het binnen de bestaande regeling niet mogelijk om aan mensen met een baan én een laag inkomen (uit of in verband met arbeid) de langdurigheidstoeslag te verstrekken. Alle reden om gemeenten beleidsvrijheid toe te kennen.
Over deze ‘langdurigheidstoeslag nieuwe stijl’ heeft Stimulansz een handreiking geschreven. De handreiking gaat in op de verschillende juridische aspecten die rond de ‘nieuwe’ langdurigheidstoeslag spelen. Daarnaast geeft zij praktische tips, hoe het beleid vorm te geven, zonder al te grote juridische en financiële risico’s te lopen. Stimulansz-abonnees kunnen deze handreiking downloaden uit het Handboek Stimulansz, bij artikel 36 WWB.

Een gedachte over “Handreiking langdurigheidstoeslag

 1. Doe mee aan de inventarisatie kosten langdurigheidstoeslag!
  Nu de gemeenten bezig zijn de nieuwe langdurigheidstoeslag in te voeren, blijkt dat de kosten veel hoger uitvallen dan verwacht. Om hiervan een goed beeld te krijgen inventariseert de VNG wat de omvang van het probleem is. De G27 en G4-gemeenten zijn inmiddels al met deze vragen benaderd. Concreet is het verzoek aan de overige gemeenten een antwoord te geven op onderstaande vragen over de langdurigheidstoeslag:

  Beleid:
  1. Welke inkomensgrens hanteert uw gemeente?
  2. Voor welke referteperiode is gekozen?
  3. Wat is de hoogte van de toeslag in uw gemeente, en wordt daarbij een glijdende schaal gebruikt?

  Financieel:
  1. Wat zijn in uw gemeente de geschatte uitgaven over 2008?
  2. Wat zijn de ramingen voor 2009 en 2010?

  U kunt uw antwoorden doorgeven aan Menno Meihuizen van de VNG via menno.meihuizen@vng.nl.

Geef een reactie