Amsterdams armoedebeleid niet goed?

‘De gemeente Amsterdam pakt de bestrijding van armoede niet goed genoeg aan. Zij legt te veel nadruk op inkomensondersteuning en helpt personen te weinig om daadwerkelijk aan hun situatie te ontsnappen. Armoede is geen ziekte waarvoor geld het medicijn is’. Dat stelt de door de hoofdstad ingestelde Adviescommissie Activerend Armoedebeleid in het vorige week verschenen rapport Weg uit de armoede.

Ikzelf heb een wat positiever beeld van het Amsterdamse armoedebeleid. Amsterdam doet meer dan alleen ‘vis geven’. Het ‘leren vissen’ gebeurt echter vaak buiten de kaders van het armoedebeleid, bijvoorbeeld in het kader van re-integratie, sociale activering of de Wmo. Bovendien doen de stadsdelen veel dingen die niet zijn opgenomen in het stedelijke armoedebeleid, maar wel effecten hebben voor mensen met een laag inkomen.
Dsalniettemin een interessant rapport, met goede tips om het armoedebeleid integraler te maken.

Een gedachte over “Amsterdams armoedebeleid niet goed?

Geef een reactie