Boeren en tuinders onderberlicht in het armoedebeleid?

Recente cijfers van het Landbouw Economisch Instituut geven aan dat 34% van de gezinnen een inkomen uit bedrijf heeft, dat onder de lage inkomensgrens van 22.000 euro per gezin ligt. Veel gezinnen vullen hun inkomen aan door buiten het bedrijf te gaan werken. Dan nog blijkt dat gemiddeld 23% van de gezinnen met hun totaal inkomen beneden deze grens uitkomt. Per jaar stoppen 3.000 tot 4.000 bedrijven, dat is 7 tot 8 bedrijven per dag. De Werkgroep Landbouw en Inkomen geeft ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan een boekje uit onder de titel ‘Armoede in de landbouw- Tien jaar strijd’. Het boekje biedt weinig concrete handreikingen voor gemeentelijk beleid. Het geeft wel treffende beschrijvingen van de problematiek en biedt op die manier toch aanknopingspunten voor de ontwikkeling van armoedebeleid voor boeren en tuinders.

Een gedachte over “Boeren en tuinders onderberlicht in het armoedebeleid?

Geef een reactie