BKR-registratie bij uitbesteding (2)

BKR-registratie: Hoe lang blijf ik geregistreerd? - Dynamiet Nederland

Schuldhulpverleners moeten bij BKR melden dat een klant schuldhulpverlening krijgt voor problematische schulden.

Heb je de schuldhulpverlening uitbesteed aan een gemeenschappelijke regeling dan sluit die GR namens jouw gemeente aan bij BKR. Heb je de schuldhulp uitbesteed aan een private schuldhulpverlener – bijvoorbeeld Plangroep, Kredietbank Nederland of Sociaal.nl – dan moet je als individuele gemeente aansluiten bij BKR. Maar het operationele berichtenverkeer kan wel via deze gemandateerde partij plaatsvinden.

Dit is dus anders dan wat er in november stond in een brief van de BKR aan jouw gemeente. Het is de uitkomst van overleg tussen NVVK, VNG, BKR en SZW.

BKR benadert niet-aangesloten gemeenten

BKR stuurt binnenkort alle gemeenten en GR’en die nog niet zijn aangesloten een e-mail met uitleg en een aanvraagformulier. Zodra het aanvraagformulier is ondertekend en de uitvoerende organisatie is aangesloten bij BKR, kunnen alle beschikkingen (ook met terugwerkende kracht) worden geregistreerd. Wil je gelijk aansluiten of meer informatie, neem dan contact op met BKR via 088-150 2600 of kcczakelijk@bkr.nl.

Gemeenten die op 1 januari 2021 de schuldhulpverlening niet door een NVVK-lid lieten uitvoeren, betalen aansluitkosten.

Handreiking

In de geactualiseerde Handreiking gegevensuitwisseling BKR voor schuldhulpverlening en het Uitvoeringsdocument inzake aansluiting en registratie BKR lees je meer over aansluiting en de voorwaarden.

Kosten (en vergoedingen!)

In de handreiking lees je op p. 9: ‘Alleen gemeenten waar op 1 januari 2021 nog geen NVVK lid als uitvoerder werkzaam was, betalen aansluitkosten. Daarnaast betaalt een gemeente een vergoeding als zij de gegevens van een inwoner in de registers bij BKR opvraagt. Registreren kost geen geld. Voor iedere juist aangeleverde en tijdig geregistreerde beschikking (binnen 4 weken na ondertekening) ontvangt de gemeente een vergoeding van BKR. BKR stelt hiervoor een kosten- en vergoedingenoverzicht ter beschikking. Dit overzicht is bij BKR op te vragen.’

Informatiebijeenkomst

Kom op 17 februari naar het (be)spreekuur BKR-registratie voor schulphulpverlening van VNG Realisatie.

Bron: VNG

2 gedachtes over “BKR-registratie bij uitbesteding (2)

  1. Als bewindvoerder mogen onder andere wij ook schuldregelingen opzetten (artikel 48 lid 1 onderdeel c Wck), En wie mogen dat nog meer doen: advocaten, curatoren en bewindvoerders ingevolge de Faillissementswet of ingevolge artikel 383, zevende lid, dan wel artikel 435, zevende lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, notarissen, deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten. Alleen als je die regeling dan aan wil melden bij BKR kan dat niet want werd me eens verteld door BKR, dat mogen alleen leden van NVVK alhoewel de WCK nergens rept over een verplicht NVVK Lidmaatschap wat voor kantoren als het onze onbetaalbaar is, zeker met misschien 3 schuldregelingen in een jaar. Resultaat is dat ik voor cliënten regelingen heb tegen finale kwijting die niet in BKR geregistreerd staan. Feitelijk dwingt dit me om alles bij de gemeentelijke schuldhulp aan te melden die het soms al te druk heeft terwijl ik het makkelijk en vaak veel sneller zelf had kunnen regelen.

    Dus 100% waterdicht is de registratie bij BKR nog niet als anderen die ook schuldregelingen mogen opzetten de toegang of mogelijkheid om tegen een schappelijke prijs iets te registreren onmogelijk wordt gemaakt

  2. Hoi Ernest, dat is vreemd. Heb je dit al onder de aandacht gebracht bij je brancheorganisatie? En/of anders zelf nog eens contact opnemen met BKR.

Geef een reactie