Beleidsvisie Rondkomen Hoorn

De gemeenteraad van Hoorn heeft vorige week de Beleidsvisie Rondkomen vastgesteld. Een paar highlights:

  • Via een pilot krijgen tenminste 50 inwoners hulp en inzicht in het voorkomen van de armoedeval. Hiervoor wordt de rekentool Werkloont van Stimulansz ingezet.
  • De Voorzieningenwijzer wordt gebruikt om inwoners te wijzen op mogelijkheden om inkomen te verhogen en te besparen op noodzakelijke uitgaven zoals energie en zorgpremie.
  • Inwoners krijgen bij life events zoals geboorte, overlijden en echtscheiding, voorlichting over hun (mogelijk) veranderende financiële situatie. Dit gebeurt via integrale samenwerking tussen team Rondkomen, 1.Hoorn, Burgerzaken, verloskundigenpraktijken, huisartsen, advocatuur, notarissen en uitvaartondernemers.
  • Werknemers van (grote) werkgevers worden voorgelicht over financiële vaardigheden en omgaan met geld.
  • Er wordt gewerkt met de Doorbraakmethode.
  • De gemeente start een lokaal schuldenlab: ‘Schuldenlab Hoorn!’
  • Hoorn geeft voorlichting aan (mogelijke) doorverwijzers, over hoe een inwoner die onvoldoende (financieel) zelfredzaam is geholpen kan worden. De gemeente helpt inwoners bij vragen over curatele, bewind en mentorschap en helpt bij problemen met een curator, bewindvoerder of mentor.
  • Een paar beoogde resultaten: In 2025 bereiken wij 5% meer inwoners dan in 2021 met inkomensondersteunende voorzieningen. En: Vanaf 2021 daalt de totale schuldenlast van inwoners die hulp bij schulden krijgen. En in 2025 daalt het aantal inwoners dat met problematische schulden geholpen wordt ten opzichte van de jaren daarvoor.
Dit bericht werd geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink .

Geef een reactie