Generaal schuldenpardon

Zijn er gemeenten die een generaal schuldenpardon hebben uitgevoerd of overwogen? Waarbij inwoners dus in één klap van hun schulden worden verlost. Een gemeente heeft me gevraagd een paar scenario’s op een rij te zetten met daarbij de kosten en baten. Ik houd me aanbevolen voor suggesties en zal het hier tzt (geanonimiseerd) delen.

Eens in de zoveel tijd gaan er ook stemmen op voor een landelijk pardon.

En ook vandaag wordt in de Tweede Kamer gepleit voor varianten van een Saneringsfonds die heel ver gaan in het overnemen en kwijtschelden van schulden. Staatssecretaris zegt toe de komende weken onderzoek te doen.

Ook de vraag of een algehele kwijtscheldingsbepaling voor overheidsschulden haalbaar is, is vandaag aan de orde tijdens het debat. De staatsecretaris merkt op dat overheidsschulden heel verschillend van aard zijn. Een studieschuld is qua aard wezenlijk anders dan een strafrechtelijke beschikking. De verschillende regelingen kennen van daaruit ieder hun eigen kwijtscheldingbeleid. De Minister voor Rechtsbescherming heeft enige tijd geleden aangekondigd dat hij in de Algemene wet bestuursrecht een bevoegdheid voor bestuursorganen tot kwijtschelding van bestuurlijke geldschulden wil opnemen. Concreet is het voornemen om in de Awb een kwijtscheldingsbevoegdheid op te nemen voor de gevallen waarin de bijzondere wet niets regelt. In dat geval heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om een schuld kwijt te schelden als de nadelige gevolgen van de invordering onevenredig zijn in verhouding tot de met de invordering te dienen doelen. Een concept van dit wetsartikel is voorgelegd aan een aantal grote uitvoeringsorganisaties voor een uitvoeringstoets. Deze toetsen zijn nog niet volledig afgerond, maar het streven is het wetsvoorstel zo snel mogelijk bij de Tweede Kamer in te dienen.

Aanvulling d.d. 28/11: Kamer wil schuldenpardon: ‘Mensen worden soms genadeloos uitgeknepen’ (RTL Nieuws). Het gaat hier om (alleen) een pardon voor de verhogingen op overheidsschulden.

2 gedachtes over “Generaal schuldenpardon

  1. Ik denk dat algehele kwijtschelding van schulden een negatieve precedentwerking kan hebben. In sommige – goed beargumenteerde – gevallen kan kwijtschelding zeker zinvol zijn, maar ik zou in ieder geval nooit de hoofdsom kwijtschelden. Het probleem zit in veel gevallen in de bijkomende kosten, dus daar kan of moet iets aan gedaan worden.

  2. Een generaal schuldenpardon ontzorgt de huidige schuldenaren en is geen structurele oplossingen voor onverantwoord gedrag en al helemaal niet voor te weinig middelen voor het bestrijden van noodzakelijke kosten voor wonen en premies zorgverzekering. Dat laatste zou weleens het middel met de meeste preventieve werking kunnen zijn. Waarom de onderkant alleen maar afknijpen – van voordeurdelers naar kostendelers – in plaats van te zorgen voor een fatsoenlijk bestaan?
    Wie haalt in zijn hoofd om als oplossing voor de correcties op de noodzakelijke toeslagen voor te stellen om het voorschot te verlagen naar 90 procent en dan eenmalig 10 procent extra te geven? Alsof er nooit iemand van een redelijk inkomen terugvalt op een veel lager inkomen. Niet te geloven.

Geef een reactie