Verhoging beslagvrije voet

Staatssecretaris Van Ark doet een oproep aan gemeenten om bij de verrekening van schulden met de bijstandsuitkering van de schuldenaar, minimaal uit te gaan van een beslagvrije voet a 95% (i.p.v. de huidige 90%) van de bijstandsnorm.

Op VNG fora worden de volgende vragen voorgelegd. Denken jullie even mee?

 • Bestaat er een rechtsgrond om deze verhoogde beslagvrije voet ook toe te passen bij externe schuldeisers, wanneer de schuldenaar een bijstandsgerechtigde betreft. Kortom, kunnen we als gemeente voorkomen dat de externe schuldeiser de uitkering met 10% afroomt i.p.v. 5%?
 • Indien het college zou besluiten tot een percentage van 95% voor externe beslagen(in afwijking van de huidige wetgeving, 90%) met welke juridische en financiële risico’s moet het college dan rekening mee houden ?
 • Zijn er gemeenten die aan deze oproep van de staatssecretaris gevolg geven ? Of welke andere varianten op de oproep hanteren deze gemeenten?
 • Zijn er gemeenten waar al rechtszaken zijn omdat de deurwaarders zich hier tegen verzetten omdat dit in strijd met de huidige wet- en regelgeving is?

Alvast bedankt voor het meedenken!

3 gedachtes over “Verhoging beslagvrije voet

 1. De gemeente Oss gaat een poging doen. We zijn bereid de grenzen op te zoeken. Veel ondersteunende stukken zijn er niet. Valkuil is dat je het te moeilijk maakt. Dan kom je tot niets. Kunst is om het mes aan 2 kanten te laten snijden. De klant heeft voordeel van standaard toepassen BVV 95% en de gemeente kan -als vertrekpunt- het uitvragen van gegevens over huur/ zorgkosten achterwege laten. Verder pragmatisch/ creatief omgaan met derden (deurwaarder, bewindvoerders). Het is zo 2012.
  Voor de organisatie is het mooi meegenomen dat je alvast iets van de nieuwe beslagwetgeving opsteekt. Want die komt er toch echt aan! Scheelt alvast iets voor dat implementatietraject.

 2. De huidige beslagvrije voet is 90% van het sociaal minimum met een correctiemogelijkheid voor (hogere) huurkosten en ziektekostenpremie. Wanneer dit correct wordt toegepast is er in de praktijk veelal geen enkele ruimte voor beslag. Het standaard uitgaan van verrekenen 10% zonder de gegevens bij de uitkeringsgerechtigde op te vragen is eigenlijk incorrect. Toch doen we dit als uitkeringsinstanties vaak wel, we ‘verrekenen’ het direct op de uitkering. De eerste stap zou kunnen zijn, om voordat de verrekening wordt uitgevoerd, de uitkeringsgerechtigde om deze gegevens te vragen.
  Tegelijk staat de opdracht om uit te gaan van de nieuwe beslagvrije voet hier eigenlijk mee in schril contrast. Immers in de nieuwe beslagregels is het uitgangspunt dat op elk inkomen, bij elke nederlander onafhankelikj van hoogte inkomen er een mogelijkheid van beslag moet zijn, dit is vastgesteld op 5%. Anders zou iemand met een laag inkomen eindeloos schulden kunnen maken, zonder ‘sanctie-mogelijkheid). Dus als we kiezen in de overgangsperiode voor 95% bestaat de kans dat we juist de uitkeringsgerechtigde benadelen.
  Interessant om dit eens naast elkaar te zetten. We gaan hier in Tilburg in elk geval mee aan de slag.

Geef een reactie