Aanpak schulden speerpunt in Interbestuurlijk Programma

Het voorkomen en oplossen van problematische schulden is één van de 9 opgaven in het Interbestuurlijke Programma (IBP). VNG en kabinet bereikten in februari overeenstemming over de uitgangspunten. Fijn dat het hoog op de agenda staat. Ik heb er alleen nog niets over geschreven, omdat er nog niets nieuws in de afspraken staat. Er zijn nog geen nieuwe suggesties en toezeggingen gedaan over bijvoorbeeld financiering (ook niet in de maartcirculaire) en wet- en regelgeving. Daarvoor moeten we nog even wachten op de Schuldenaanpak die de staatssecretaris ‘dit voorjaar’ zal presenteren.

Binnen Opgave 5 Merkbaar beter in het sociaal domein worden nog eens 12 opgaven gesteld specifiek voor het sociaal domein. Daarin vind ik niets terug over armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Minister Ollongren bood op 14 februari de programmastart van het interbestuurlijk programma aan aan de Tweede Kamer.

Geef een reactie