Kwijtschelding verkeersboetes na afronding minnelijk traject

Staatssecretaris Dijkhoff heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer het volgende laten weten: “Vanaf 1 januari 2016 zullen ook na succesvolle afronding van een minnelijk schuldregeling de openstaande Wahv-sancties worden kwijtgescholden. Het gaat hierbij om de minnelijke regelingen die, via schuldhulpverlenende organisaties in samenspraak met het CJIB, tot stand zijn gekomen.” Mooi resultaat van NVVK-lobby!

Naschrift d.d. 27 mei 2016: Staatssecretaris Dijkhof schetst in zijn brief van 26 mei 2016 aan de Kamer de voorwaarden voor kwijtschelding van Mulderboetes na een geslaagde schuldregeling. Toelichting op nvvk.eu.

Geef een reactie