Microhulp in Helmond

Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. en Stichting Thomas van Villanova hebben gezamenlijk Stichting MicroHulp Helmond opgericht om de armoede in Helmond te bestrijden.

De stichting verstrekt renteloze leningen van max. 2.000 euro. De aanvraag moet worden ondersteund en ingediend door een maatschappelijke organisatie. De lening mag alleen verstrekt worden voor het aflossen en/of aankopen van bestaande leningen, financiering van noodzakelijk geachte huisraad of apparatuur, huurachterstanden of achterstanden van energiekosten. De gelden worden rechtstreeks overgemaakt aan de schuldeiser(s).

De gemeente, het coöperatiefonds Rabobank Helmond en woningcorporatie Woonpartners hebben een financiële bijdrage geleverd. Lees meer.

Geef een reactie