Capelle pakt armoede samen met partners aan

Het college van Capelle aan den IJssel legt de raad een beleidsnota voor die de aanpak van armoede structureel en efficiënter maakt. De nota heet ‘De Armoede Voorbij’. Vandaag was ik bij een goedbezochte werkconferentie waar de plannen gepresenteerd en bediscussieerd werden.

Het armoedebeleid richt zich op drie zaken. Regelingen gericht op inkomensverbetering en participatie, zoals de Doe Mee-regeling en de participatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Het tweede is de dienstverlening gericht op preventie en het bevorderen van eigen kracht, zoals de aanpak van Welzijn Nieuwe Stijl en de inzet van wijkwinkels bij het ondersteunen van inwoners. Het derde is regievoering door de gemeente om samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen te bevorderen. Lees meer.

En bekijk de presentatie waarin ik het Capelse beleid spiegel aan landelijke trends en ontwikkelingen.

Geef een reactie