NEN normen voor schuldhulp aangepast

De NEN-normcommissie ‘Schuldhulpverlening’ heeft NEN 8048 aangepast. Teksten zijn in lijn gebracht met de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast zijn definities van de dienstverleningsproducten in overeenstemming gebracht met hetgeen in de praktijk door schuldhulpverleningsorganisaties wordt aangeboden. Lees meer over deze en andere aanpassingen.

Belanghebbenden kunnen via www.normontwerpen.nen.nl de gewijzigde normdelen inzien en commentaar indienen. Na verwerking van de opmerkingen uit de externe kritiekronde is de norm definitief gewijzigd en staat niets certificering meer in de weg. De einddatum voor commentaar is 1 december 2012.

Geef een reactie