Modelbeschikkingen schuldhulpverlening

Stimulansz heeft negen modelbeschikkingen gemaakt voor schuldhulpverlening. Gemeenten met het abonnement schuldhulpverlening kunnen deze downloaden. Beschikkingen zijn noodzakelijk, omdat de schuldhulpverlening vanaf 1 juli valt binnen de kaders van de Algemene wet bestuursrecht. Download de handreiking Doorwerking van de Awb binnen de schuldhulpverlening (nov. 2010). Binnenkort verschijnt een uitgebreidere handreiking.

Beschikkingen met betrekking tot de toegang tot en de weigering van schuldhulpverlening

 • Weigering van schuldhulpverlening op basis van beleidsregels
 • Buiten behandeling stelling van de aanvraag
 • Afwijzing verzoek vanwege niet meewerken
 • Afwijzing verzoek vanwege niet tijdige aanlevering gegevens
 • Toelating tot de schuldhulpverlening

Beschikkingen met betrekking tot de productkeuze van de toegelaten verzoeker

 • Plan van Aanpak

Beschikkingen met betrekking tot de beëindiging van de dienstverlening

 • Beëindiging vanwege schending medewerkingverplichting
 • Beëindiging vanwege schending inlichtingenplicht
 • Beëindiging vanwege verhuizing

3 gedachtes over “Modelbeschikkingen schuldhulpverlening

 1. En de andere gemeenten? Want er staat: gemeenten met het abonnement ….
  Is dit ook interessant voor private schuldhulpverlening?
  Zonnige groet, Sonja

 2. Sonja, deze modelbeschikkingen zijn vooralsnog voorbehouden aan betalende klanten van Stimulansz. Op die manier financiert Stimulansz haar activiteiten.
  NB. voor private partijen zijn de beschikkingen niet direct relevant. Het zijn gemeenten die beschikkingen afgeven.

Geef een reactie