Tegenslag voor breed moratorium

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (art. 5) voorziet in de invoering van een breed moratorium. Staatssecretaris De Krom had al aangekondigd dat het moratorium niet gelijktijdig met de Wgs zou worden ingevoerd , omdat (1) de vorm en inhoud van het moratorium nog moeten worden uitgewerkt en (2) de kostendekking nog niet rond is.

Dat laatste wordt nu een moeilijk verhaal: de kosten van het moratorium zouden namelijk moeten worden gedekt uit een verhoging van de griffiekosten. Maar de Eerste Kamer heeft gisteren een wetsvoorstel voor de verhoging van de griffiekosten tegengehouden. De vraag is nu wie opdraait voor de kosten van het breed moratorium.

Naschrift: Door de verhoging van de griffierechten per 1 juli van vorig jaar nemen steeds minder schuldeisers in het mkb het risico om te gaan procederen, zo meldde incassobureau Flanderijn gisteren.

Geef een reactie