Activerend armoedebeleid in Waterweggemeenten

In navolging van de Drechtsteden hebben nu ook de ‘Waterweggemeenten’ Maassluis, Schiedam en Vlaardingen activerend armoedebeleid geïntroduceerd. Lees de Schiedamse nota ‘Armoedebeleid Werkt!‘,  de notitie Nieuw Minimabeleid Vlaardingen en de verordening langdurigheidstoeslag (vormgegeven als Persoonsgebonden Minimabudget) van Maassluis.

De kracht van dit beleid is de nadruk die wordt gelegd op werk als de beste manier om armoede te voorkomen. Werk moet ook lonen. Mensen die aan de slag komen en een laag inkomen hebben (tot 110% bijstandsnorm) kunnen rekenen op ondersteuning. Hetzelfde geldt voor mensen die niet meer kunnen werken of niet meer hoeven. Mensen met kansen op de arbeidsmarkt die nog niet aan het werk zijn worden ondersteund met interventies naar werk. Als regulier werk op de korte termijn niet haalbaar is, kan het inkomen worden verbeterd door maatschappelijk nuttig onbetaald werk te doen. Er is dan, onder voorwaarden, recht op een vrijwilligersbonus. 

Bijkomend effect van het activerend armoedebeleid is dat een stapeling van allerlei regelingen niet meer mogelijk is. Verschillende minimaregelingen die de gemeenten voorheen uitvoerden zijn vervangen door één transparante regeling.

NB. meer over activerend armoedebeleid tijdens het congres Minimabeleid in Crisistijd op 30 mei.

Geef een reactie