Schuldhulp aansluiten op DKD

De wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt het via artikel 7 voor schuldhulpverlenende instanties mogelijk om informatie te halen uit, en te leveren aan het Digitaal Klant Dossier (DKD). In een Algemene maatregel van Bestuur moet nog worden geregeld welke organisaties welke informatie mogen uitwisselen. KING is momenteel aan het inventariseren welke informatiebehoefte er is. Lees meer op de website van KING.

Geef een reactie