VNG roept Eerste Kamer op tegen invoering WWB te stemmen

Het wetsvoorstel voor aanscherping van de WWB is volgens de VNG op een aantal punten niet goed doordacht. Daarnaast is de tijd die gemeenten krijgen voor invoering veel te kort en niet in lijn met de interbestuurlijke afspraken. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 15 november. De VNG heeft de Eerste Kamer gevraagd om nog eens kritisch naar deze twee punten te kijken.

Geef een reactie