NVVK sluit convenant met UWV en SVB

Volgende week treedt een nieuw convenant in werking waarin (simpel gezegd) is vastgelegd dat UWV/SVB de incassomaatregelen maximaal 4 maanden opschorten als de schuldhulpverlener van oordeel is, dat er een stabilisatiefase nodig is. Het convenant is te vinden op het ledengedeelte van de NVVK-website.

De NVVK is goed op weg met het sluiten van convenanten met de grootste schuldeisers. Er zijn al 12 werkende convenanten met o.a. Zorgverzekeraars Nederland, diverse nutsbedrijven en het CJIB. De groep schuldeisers waarvoor we straks het moratorium kunnen inzetten, wordt dus steeds kleiner.

Geef een reactie